top of page
00_šipka.gif
terč.jpg
vlajka_EN.jpg

19. ročník mezinárodní střelecké soutěže družstev aktivní zálohy „O pohár Náčelníka generálního štábu AČR“

 

V sobotu 1. října 2022 v 09:00 zahájil v Plzni - Lobzích v areálu ASS Dukla nástupem soutěžících ředitel KVV Plzeň plukovník generálního štábu Milan Sklenář 19. ročník mezinárodní střelecké soutěže družstev aktivní zálohy "O Pohár Náčelníka generálního štábu AČR". Celkem bylo přihlášeno 114 střelců z celé České republiky a mezi nimi také zahraniční střelci z Polska, Německa, Itálie a USA.

Pozvání přijal také hejtman Plzeňského kraje. Mezi dalšími významnými hosty pozvání přijali místostarosta MO Plzeň 3, zástupci IZS a další významní hosté z Plzeňského Kraje.

 

Soutěž ve střelbě probíhala na třech stanovištích. Stanoviště jedna: střelba z pistole na pevné cíle, Stanoviště 2: střelba z útočné pušky a stanoviště 3: střelba z pistole na mizivé cíle.

Po spočítání všech výsledků nezávislými rozhodčími ze Svazu vojáků v záloze, se vítězným družstvem stali vojáci zahraničního družstva USA. Na druhém místě skončilo družstvo AZ KVV Brno a třetí místo obsadili vojáci AZ KVV Pardubice, kteří se již několikrát stali v předchozích ročnících vítězi. V jednotlivcích se v kategorii pistole na pevné cíle nejlépe umístil des. Michal Vlk., v kategorii útočná puška por. Petr Špok a v kategorii pistole mizivé cíle des. Michal Vlk.

19th annual international shooting competition of active reserve teams "For the Cup of the Chief of the General Staff of the Czech Army"

On Saturday, October 1, 2022, at 09:00 a.m. in Pilsen - Lobzy at the ASS Dukla area, the director of the KVV Plzeň, colonel of the general staff, Milan Sklenář, opened the 19th annual international shooting competition of active reserve teams "The Cup of the Chief of the General Staff of the Czech Army". A total of 114 shooters from all over the Czech Republic were registered, including foreign shooters from Poland, Germany, Italy and the USA.

The governor of the Pilsen Region also accepted the invitation. Among other important guests, the invitation was accepted by the deputy mayor of the Plzeň 3 municipality, representatives of the integrated rescue system and other important guests from the Pilsen Region.

The shooting competition took place at three stations. Station One: Pistol Fire at Fixed Targets, Station 2: Assault Rifle Fire, and Station 3: Pistol Fire at Flimsy Targets.

After all the results were tallied by independent judges from the Reserve Soldiers Association, the winning team was the soldiers of the US Foreign Team. The team of AZ KVV Brno finished in second place, and the soldiers of AZ KVV Pardubice, who have already become winners several times in previous years, took third place. Des. Michal Vlk., in the assault rifle category Lt. Petr Špok and in the pistol category of scarce targets des. Michal Vlk.

Text: prap. Mark Boháč.

EN1
Výsledky 2022
ČZ.png
Techniserv kopie.jpg
Crayon.jpg
TATRA (2).jpg
Čepro_11.jpg
Dekonta.JPG
LOGO LOM_dvoubarevné.jpg
sellier.jpg
Pivovar Herold.jpg
Pragaexport.jpg
PROARMS logo.jpg
Sitel.jpg
TTC_zaklad_pozitiv.JPG
Vojenské lesy.jpg
VoZP_logo4_krivky (002).jpg
VTÚ v.jpg
VVÚ s p.jpg
bottom of page