top of page
01_off.JPG
01_off.JPG

QR kódy přihlášek / QR codes of application forms.

ZA KAŽDOU JEDNOTKU AZ LZE PŘIHLÁSIT POUZE JEDNO DRUŽSTVO!

ONLY ONE TEAM CAN BE REGISTERED FOR EACH UNIT!

Přihlášky je nutné vyplnit do 16. srpna. 2023 17:00 hodin.

Poté již nebudou k dispozici.

Applications must be completed by 16 August. 2023 5:00 pm. hours.

They will no longer be available.

Počet družstev AZ / Number of teams active reserve: 0 / 30

Počet zahraničních družstev / Number of foreign cooperatives: 0 / 10

Registrace končí za:

Registration ends for:

Kdo se přihlásil:

Who signed up:

bottom of page