top of page

Pokyny pro příslušníky Aktivní zálohy

1. ÚSTROJ

Polní stejnokroj s čepicí se štítkem. Při střelbě jsou povinné chrániče sluchu a ochranné brýle, které zabezpečí pořadatel.

2. UBYTOVÁNÍ

Ubytování je pro účastníky soutěže zajištěno v Domově mládeže, Koterovská 85, Plzeň -  Lobzy (49°44´1.279´´N; 13°24´12.189´´E) ve dvoulůžkových pokojích. Vojákům v aktivní záloze OS ČR, podle zákona č. 45/2016 Sb., § 21, bude v tomto místě zabezpečeno bezplatné ubytování.

3. STRAVOVÁNÍ

Bezplatné stravování bude zajištěno pouze v sobotu 7.10.2023 a to snídaně, oběd a večeře. Večeře v pátek a snídaně v neděli bude proplacena peněžitou náhradou za nedodanou stravu. 

4. MÍSTO NÁSTUPU NA CVIČENÍ

Příslušníky AZ povolat Krajskými vojenskými velitelstvími dnem 6. října 2023, čas15:00 hod. do místa Vojenský útvar 4854 Klatovy, Dragounská 66, 33901 Klatovy  (N 49°44´11,9´´E 13°25´8,1´´) (49,392582N; 13,28989E). Ukončení PrVC dne 8. října 2023 do 12:00 hod.

Provedení vstupních lékařských prohlídek na LDS u VÚ 4854 Klatovy dne 6. října 2023 od 15:00 hod. do 18:30 hod. a k zabezpečení výstupních lékařských prohlídek ve stejném místě dne 8. října 2023 od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Místo prezence soutěžících (zahraniční účastníci) a organizátorů soutěže Armádní střelecký stadion Dukla Plzeň-Lobzy (49,736635N;13,41893E), (N49°44,198´; E13°25,135´) Plzeň, Lobzy, administrativní budova vlevo od hlavního vjezdu do areálu ASS Plzeň-Lobzy, prezence dne 6. října 2023 od 16:00 hod. do 20:00 hod.

5. PARKOVÁNÍ VOZIDEL

Vojáci AZ se přepraví vlastními dopravními prostředky nebo prostředky veřejné přepravy k VÚ 4854 Klatovy – Dragounská 66, Klatovy.

Parkování vozidel bude zabezpečeno v objektu VÚ 4854 Klatovy. Přeprava z Klatov do Plzně a kyvadlová přeprava z ubytovacích objektů do místa závodu a zpět bude zajištěna pořadatelem soutěže (viz „jízdní řád“, který bude vydán při prezenci).

bottom of page