top of page
00_šipka.gif

18. ročník mezinárodní střelecké soutěže družstev aktivní zálohy „O pohár Náčelníka generálního štábu AČR“

 

V sobotu 2. října 2021 v 09:00 zahájil v Plzni - Lobzích v areálu ASS Dukla nástupem soutěžících ředitel KVV Plzeň plukovník Milan Sklenář 18. ročník mezinárodní střelecké soutěže družstev aktivní zálohy "O Pohár Náčelníka generálního štábu AČR". Celkem bylo přihlášeno 98 střelců z celé České republiky a mezi nimi také zahraniční střelci z Polska, Německa a Itálie. Pozvání na zahájení přijala Hejtmanka Plzeňského kraje paní Ilona Mauritzová, která krátkým proslovem přivítala všechny soutěžící.

 

Mezi dalšími významnými hosty pozvání přijali starosta a místo starostové MO Plzeň 3, zástupci IZS a další významní hosté z Plzeňského Kraje.

Soutěž ve střelbě probíhala na třech stanovištích. Stanoviště jedna: střelba z pistole na pevné cíle, Stanoviště 2: střelba z útočné pušky a stanoviště 3: střelba z pistole na mizivé cíle.

Soutěž byla napínavá až do posledního výstřelu, protože dosažené výsledky při střelbě byly velmi těsné.

Po spočítání všech výsledků nezávislými rozhodčími ze Svazu vojáků v záloze, se vítězným družstvem stali příslušníci aktivní zálohy KVV Pardubice ve složení rtm. Ptáček, rtn. Cejn a rtn. Sedlák. Na druhém místě skončilo družstvo AZ 22. zVrL Náměšť nad Oslavou a třetí místo obsadili příslušníci praporu AZ KVV Karlovy Vary. V jednotlivcích se v kategorii pistole na pevné cíle nejlépe umístil por. Petr Vošický, v kategorii útočná puška rtn. Bohuslav Sedlák a v kategorii pistole mizivé cíle des. Michal Vlk.

18th annual international shooting competition of active reserve teams "For the Cup of the Chief of the General Staff of the Czech Army"

 

On Saturday, October 2, 2021, at 09:00 a.m. in Pilsen - Lobzy at the ASS Dukla complex, the Director of the KVV Plzeň, Colonel Milan Sklenář, opened the 18th annual international shooting competition of active reserve teams "The Cup of the Chief of the General Staff of the Czech Army". A total of 98 shooters from all over the Czech Republic were registered, including foreign shooters from Poland, Germany and Italy. The invitation to the opening was accepted by the Governor of the Pilsen Region, Mrs. Ilona Mauritzová, who welcomed all the competitors with a short speech.

 

Among other important guests, the invitation was accepted by the mayor and deputy mayors of the Plzeň 3 MoD, representatives of the IZS and other important guests from the Pilsen Region.

The shooting competition took place at three stations. Station One: Pistol Fire at Fixed Targets, Station 2: Assault Rifle Fire and Station 3: Pistol Fire at Flimsy Targets.

The competition was tight until the last shot, as the shooting results were very close.

After counting all the results by independent referees from the Union of reserve soldiers, the winning team became the members of the active reserve of KVV Pardubice in the composition of rtm. Ptáček, rtn. Sea bream and sea bream. Peasant. The team AZ 22. zVrL Náměšť nad Oslavou finished in second place, and members of the AZ KVV Karlovy Vary battalion took third place. In individuals, in the fixed target pistol category, the best place was Lt. Petr Vošický, in the assault rifle category rtn. Bohuslav Sedlák and in the pistol category of scarce targets des. Michal Vlk.

 

Všem výhercům gratulujeme / Congratulations to all the winners.

Text: prap. Marek Boháč

Foto /  Photo: mjr. Jindřich Plescher, prap. Marek Boháč

IMG_20211002_174130
IMG_20211002_174110
IMG_20211002_173804
IMG_20211002_173015
IMG_20211002_172554
IMG_20211002_172136
IMG_20211002_170952
IMG_20211002_170431
IMG_20211002_081609
IMG_8314
IMG_8311
IMG_8304
IMG_8298
IMG_8294
IMG_8267
IMG_8266
IMG_8266 (2)
IMG_8253
IMG_8249
IMG_8248
IMG_8240
IMG_8238
IMG_8236
IMG_8217
IMG_8216
IMG_8205
IMG_8204
IMG_8199
IMG_8198
IMG_8197
IMG_8196
IMG_8189
IMG_8176
IMG_8191
IMG_8173
bottom of page