top of page
5663513967_b4a00ed8b6_b.jpg
CZ 75.jpg

Popis zbraní / Description of weapons

CZ 805 BREN

Zbraň je konstruována jako modulární systém, který umožňuje výměnou hlavnězávorníku, plynové trubice a šachty zásobníku, změnit ráži pušky. V základní verzi využívá náboje 5,56 × 45 mm NATO (jednotný systém kotvení vyměnitelných hlavní umožňuje změnu ráže na 7,62 × 39 mm, ale i na 6,8 mm Remington SPC). Zbraň dokáže také výměnou zásobníkové šachty využít zásobníky z jiných útočných pušek, např. M16M4AR-15 či HK 416. Na ústí hlavně je závit, uzpůsobený pro upevnění tlumiče hluku a plamene. Zbraň má oboustranné ovládací prvky a tři základní režimy střelby: po jedné ráně, po dvou a střelbu neomezenou dávkou. Po celém hřbetu, na bocích a zespodu zbraně je lišta Picatinny (MIL-STD-1913), na kterou lze upevnit např. kolimátor, nebo pažbičku kombinovanou s dvojnožkou. Nevyužitá lišta může za pomocí plastového krytu vylepšit úchyt. Kromě standardní verze útočné pušky vyráběné pod označením A1 je vyráběna i karabina s typovým označením A2, která se proti modelu A1 odlišuje zkrácenou hlavní. Její délka činí 277 mm což je o 83 mm méně než u modelu A1.

Mimo armádní verze A1 a A2 existuje i výhradně samonabíjecí verze pro civilní použití CZ 805 BREN S1 a modifikovaná verze pro americký trh CZ 805 BREN PS1 s jedenáctipalcovou hlavní a zadní hlavou závěru bez drážky pro nasazení ramenní opěry. Další modifikací verze CZ 805 je verze CZ 807 s delší hlavní a úpravou pro sovětskou ráži 7,62 × 39 mm.

 

The weapon is designed as a modular system, which allows you to change the caliber of the rifle by replacing the barrel, breech, gas tube and magazine shaft. In the basic version, it uses 5.56 × 45 mm NATO ammunition (a single system of anchoring interchangeable barrels allows the caliber to be changed to 7.62 × 39 mm, but also to 6.8 mm Remington SPC). The weapon can also replace the magazine shaft to use magazines from other assault rifles, such as M16, M4, AR-15 or HK 416. At the muzzle of the barrel is a thread adapted to attach a silencer and flame. The weapon has double-sided controls and three basic modes of firing: one shot, two at a time and firing an unlimited dose. Along the entire back, on the sides and bottom of the weapon is a Picatinny bar (MIL-STD-1913), on which you can attach, for example, a collimator or a stock combined with a bipod. An unused bar can improve the grip with the help of a plastic cover. In addition to the standard version of the assault rifle manufactured under the designation A1, a carbine with the type designation A2 is also produced, which differs from the A1 model by a shortened barrel. Its length is 277 mm, which is 83 mm less than the A1 model.

In addition to the military versions A1 and A2, there is also an exclusively self-loading version for civilian use CZ 805 BREN S1 and a modified version for the US market CZ 805 BREN PS1 with an eleven-inch main and rear breech without a groove for shoulder support. Another modification of the CZ 805 version is the CZ 807 version with a longer barrel and a modification for the Soviet 7.62 × 39 mm caliber.

CZ 75 SP-01 Phantom je variantou pistole CZ 75 SP-01 TACTICAL. Díky nízké hmotnosti dosažené použitím rámu z vysoce odolného plastu je zbraň vhodná pro použití u ozbrojených složek. Výměnné části hřbetu rukojeti rámu umožňují individuální nastavení úchopu pro střelce s různými tělesnými proporcemi. Pistole je vybavena vypouštěním kohoutku.

CZ 75 SP-01 Phantom is a variant of the CZ 75 SP-01 TACTICAL pistol. Thanks to the low weight achieved by using a frame made of highly durable plastic, the weapon is suitable for use with armed forces. Interchangeable parts of the back of the frame handle allow individual grip adjustment for shooters with different body proportions. The pistol is equipped with a tap drain.

bottom of page