top of page

Výsledky družstev / Team results

01_družstva.JPG

Výsledky útočná puška CZ 805 BREN / Results assault rifle CZ 805 BREN

02_bren.JPG

Výsledky pistole mizící cíl / The results of the pistol disappearing target

03_mizící.JPG

Výsledky pistole pevný cíl / Fixed target pistol results

04_mířená.JPG
bottom of page