top of page

Na základě Rozhodnutí hlavní hygieničky MO čj. 211494/2021-1457 musí být dodržena tato opatření:

1. doložit platný certifikát s QR kódem o splnění podmínek systému O-T-N, který představuje:

  • "O" - certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 dle podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ).

  • "T" - certifikát o negativním výsledku testu na přítomnost SARS CoV-2 dle podmínek aktuálně stanovených MZ

  • "N" - certifikát o prodělání onemocnění COVID-19 dle podmínek aktuálně stanovených MZ.

2. doložit potvrzení o absolvování testu na  přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který lze použít laickou osobou (samotestování) a není starší než 72 hodin.​

3. provést samotestování na místě před zahájením vstupní lékařské prohlídky (příslušníci AZ) nebo při vstupu do areálu střeleckého stadionu (ostatní účastníci).

Based on the Decision of the Chief Hygienist of the Ministry of Defense ref. 211494 / 2021-1457 the following measures must be complied with:

1. to document a valid certificate with a QR code on the fulfillment of the conditions of the O-T-N system, which represents:

  • "O" - certificate of vaccination against COVID-19 according to the conditions set by the Ministry of Health of the Czech Republic (hereinafter referred to as the Ministry of Health).

  • "T" - certificate of negative test result for the presence of SARS CoV-2 according to the conditions currently set by the Ministry of Health

  • "N" - certificate of COVID-19 disease according to the conditions currently set by the Ministry of Health.

2. provide proof of completion of the SARS CoV-2 antigen test, which can be used by a lay person (self-test) and is not older than 72 hours.

3. perform a self-test on the spot before entering the shooting stadium.

EN
bottom of page